Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi 2023 GÜNCEL

Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi 2023 GÜNCEL
A+
A-

Vergiden düşülebilen kalemler listesi, vergiden neler düşülebilir, gider gösterip vergiden düşme hesaplama, giderler vergiden nasıl düşülür, vergiden düşmek nedir, telefon vergiden düşer mi, personel maaşı gider gösterilir mi, Limited şirket gider kalemleri 2023, gelir vergisinden neleri düşebiliriz, personel maaşı vergiden düşer mi gibi konular hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Yazımızda tüm bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi

Vergiden düşülebilen kalemler listesi ve gider olarak gösterilen kalemler listesi vergi politikasına uygun olarak belirli kriterlere göre oluşturulmakta ve yürürlüğe girmektedir. Vergi hukukunda beyannameye istinaden tahsil edilen vergilerin matrah hesabından belirli giderlerin indirilmesi mümkündür.

Türk Vergi hukukunda bu husus Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Gelirlerde çeşit çeşit olmaktadır. Yıllık beyannamelerle beyan edilecek gelirden yapılacak kesintiler hem Gelir Vergisi Kanununda hem de diğer bazı kanunlarda sayılmıştır. Yıllık beyannameyi bu şekilde hazırlarken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 • Kişinin yıllık beyanname verebilmesi için gelirinin olması yani bu anlamda vergi mükellefi olması gerekmektedir.
 • Gelir vergisi matrahının belirlenmesinde gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek gelirden kesinti yapılabilmesi için yıllık dönemsel gelirin olması da gerekir.
 • Yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirin varlığının yanı sıra yapılacak kesintilerin de mevzuatta sayılan şartları taşıması gerekmektedir.
 • Gelir vergisinden indirilecek tutarların hesaplanmasında, mükellef tarafından beyan edilen gelir, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan bir önceki yıla ait kesinti ve zararlar düşürülmeden önceki tutar üzerinden hesaplanır.

Gelir Vergisinden Neleri Düşürebiliriz?

Hem gelir vergisi kanununda hem de diğer kanunlarda yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirler için yapılacak indirimler aşağıdaki gibidir. İşte Gider gösterilen, vergiden düşülebilen kalemler listesi:

 • Hayat Sigortası veya Kişi Sigortası Primleri
 • Sağlık ve Eğitim Harcamaları
 • Yardım ve Bağışlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Bireysel Katılım Yatırımcısı
 • Diğer Yasalara göre Tamamı İndirilebilecek Yardım ve Bağışlar

Gelir Vergisinden İndirilecek Giderler 2023

Hayat Sigortası veya Kişi Sigortası Primleri: Bu primlerden mükellefin beyan edilen yıllık kazancının %15’ine kadar indirim yapılabilir. Bu kalemde yer alan ve indirime tabi olan primlerin nasıl düşüleceğinin bilinmesi de önemlidir. Mükellefin kendisinin, 18 yaşını doldurmamış (veya 25 yaşını doldurmamış ve halen iyileşmekte olan) çocukları ve eşinin hayat sigortasına ödediği primin %50’si ve diğer bir tür ölüm, hastalık, hastalık, kaza, analık, malullük, tahsilat, doğum gibi kişisel sigorta primlerinin yüzdesi indirim kapsamındadır.

Sağlık ve Eğitim Harcamaları: Bu kalemde indirime tabi tutulan konular eğitim ve sağlık harcamalarıdır. Sağlık ve eğitim giderlerinin beyan edilen geliri aşmamak kaydıyla yıllık beyannamede beyan edilecek gelirden indirilmesi mümkündür. Ancak bu giderlerin indirim konusu olabilmesi için bazı yasal şartlar bulunmaktadır.

Bunlar ağırlıklı olarak Türkiye’de yapılan sağlık ve eğitim harcamalarıdır. Ayrıca bu giderlerin hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi gerekir. Bu giderlerin mükellefin kendisi, reşit olmayan çocukları ve eşi için yapılması gerekir. Kanunda yer alan “küçük çocuk” terimi, öğrenimlerine devam eden ve birlikte yaşayan veya vergi mükellefi tarafından desteklenen 25 yaşına kadar olan çocukları ifade eder.

Yardım ve Bağışlar: Bu başlığın indirim unsurları da kendi içinde 2’ye ayrılır: Beyan edilecek mükellefin gelirinin %’si ile sınırlı indirilebilenler ve tamamı indirilebilen yardım ve bağışlardır.

Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi

Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi

Sponsorluk Harcamaları: Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde sayılan bu indirimler amatör spor branşları için 0 iken, profesyonel spor branşları için %50’dir.

Bireysel Katılım Yatırımcısı: Bu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenen bir indirim kalemi olmaktadır.

Diğer Yasalara Göre Tamamı İndirilebilecek Yardım ve Bağışlar: Bu kalem için diğer kanunlara bakmak gerekmektedir. Örnek verecek olursak; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılan bağışlar buna bir örnektir. Yardımın ve bağışın nakden yapılmaması halinde, verilen bağışın veya yardıma konu malın değeri tespit edilemiyorsa, takdir komisyonunca tespit edilen değeri esas alınır. Bunlar vergi kanunlarımıza göre indirilebilecek hususlardan bazılarıdır.

İLGİLİ YAZI: Vergi Levhası Üzerinden Kredi Nasıl Alınır? (Yeni Esnaf) 2023

Vergiden İndirilemeyecek Olan Harcamalar Nelerdir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde indirilemeyecek durumlardan bahsedilmektedir. Aşağıdaki giderlerin gider olarak gösterilmesi mümkün olmadığı için vergiden düşülemez. Vergiden düşülemeyen harcamalar ise;

 • İşletme sahibi veya ortakları tarafından satın alınan kişisel giysiler gider sayılmaz.
 • İşletme ile ilgisi olmayan yemek, alışveriş vb. giderler gider olarak gösterilemez.
 • Şirketle ilgili olmayan yazışma giderleri indirim kalemi olarak gösterilemez.
 • Şirketin olmayan araçların harcamaları gider sayılmaz.
 • Şirket dışında, aile seyahati vergiden düşülemez.
 • Şirkette çalışmayan kişilerin giderleri gider sayılmaz.
 • Kurumlar vergisi ve şirket ile ilgili cezalar gider sayılmaz.
 • Gecikme faizleri vergiden düşülemez.
 • Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan harcamaların belgelendirilmemesi durumunda vergi kesintisi yapılamaz.
 • Alkollü içki ve tütün ürünleri reklamları için yapılan harcamalar gider sayılmaz.
 • Sigorta primlerinin ödenmemesi durumunda bu gider sayılmaz.
 • Yönetim kurulu üyelerine ve başkana ödenen temettülerin gider defterine işlenmesi mümkün değildir.
 • Siyasi partilere yapılan bağışlar için vergi indirimi yapılamaz.
 • Firmaların hırsızlık gibi talihsiz durumlarla karşılaşması durumunda, gider defterlerine bu kayıtların tutulması mümkün olmamaktadır.

Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi

Gider gösterip vergiden düşülebilecek kalemleri maddeler halinde aşağıda belirttik. Vergiden düşülebilen kalemler listesi;

 • Reklam ve Promosyon Giderleri
  • Pazarlama Giderleri
  • Promosyon Ödemeleri
  • Web sitesi harcamaları
 • Araç Giderleri
  • Sigorta Giderleri (Araba Sigorta, Kasko Giderleri)
  • Benzin, LPG giderleri
  • Otopark, oto yıkama, HGS, OGS giderleri
  • Araba bakım-onarım, muayene ücretleri
 • Banka Masrafları
  • Banka masraf ve kesintileri (Hesap işletim ücreti)
  • Kredi kartı masrafları (Dönemlik, Yıllık)
  • Kredi Faiz Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Lisans ve İzin Masrafları
  • Ticaret Odası Aidatı
  • Sanayi Sicil Belgesi var ise ödemesi
  • Sektörünüze özel lisanslar var ise onların ödemesi
  • Zorunlu lisanslama söz konusu ise bu lisansın alınması için yapılan eğitim masrafları
 • Danışmanlık Ödemeleri
  • Danışmanlık ödemeleri
  • Avukat ödemesi
  • Mali Müşavirlik firması ödemesi
  • Faaliyet alanınız ile ilgili danışmanlık hizmet alımları
 • Sattığınız Ürünlerin Maliyeti
 • Eğitim Giderleri
 • Yemek ve Gıda Masrafları
 • Ofis Masrafları
  • Ofis temizlik masrafları
  • Ofis kağıt, kalem, zarf vb.
  • Ofis aidatları
  • Bilgisayar, Yazıcı, Kamera vb.
 • Ulaşım Giderleri
  • Taksi faturası,
  • Uber faturası,
  • İstanbul kart ödemesi,
  • Hava alanı transferi v.b. ödemeleri

gibi giderler vergiden düşülebilen giderlerdir.


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.